Πληρότητα, ελαστικότητα και σφριγιλότητα. Ένα καλά διαμορφωμένο στήθος είναι ελκυστικό και αποτελεί σύμβολο νεότητας και ομορφιάς. Με τα χρόνια, τις εγκυμοσύνες ή τις ακραίες δίαιτες μπορεί ο ιστός του μαστού να χαλαρώσει προκαλώντας μια δυσαναλογία μεταξύ του δερματικού μανδύα και του εσωτερικού λίπους του αδένα του μαστού. Σε μια επέμβαση ανόρθωσης στήθους επιχειρείται ανάλογα με το μέγεθος του μαστού και την επιθυμία του ασθενή η μείωση και σύσφιξη της επιδερμίδασ και του ιστού γύρω και κάτω από τη θηλή. Μια ανόρθωση στηθους μπορεί ως επί το πλείστον να συνδυαστεί ταυτόχρονα με μια αυξητική στήθους.

bruststraffung

ΜΕΘΟΔΟΣ

Σε μια επέμβαση ανόρθωσης επιχειρείται ως επί το πλείστον μια τομή γύρω από τη θηλή και μια κάθετη τομή στο κάτω μέρος μέχρι τη βάση του στήθους. Κατά την εγχείρηση ή μειώνεται μόνο η έκταση του επιδερμικού μανδύα στην περιοχή της επέμβασης ή συνδυασμένα μαζί με ταυτόχρονη σύσφιξη του ιστού του μαστού.

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η υγεία του ασθενή βρίσκεται στο προσκήνιο κάθε ιατρικής επέμβασης. Πρίν την επέμβαση στο στήθος είναι απαραίτητες κάποιες κλινικές εξετάσεις καθώς και ένας υπέρηχος, έτσι ώστε να διαπιστωθεί πως η υποψήφια ασθενής δεν έχει προβλήματα με την υγεία της. Σε ειδικές περιπτώσεις πρέπει στις προκαταρκτικές εξετάσεις να συμπεριληφθούν μια μαγνητική τομογραφία και μια μαστογραφία. Για την επιπλέον αποφυγή του κινδύνου κάποιας προβληματικής επούλωσης, η ασθενής πρέπει να έχει διακόψει το κάπνισμα τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την επέμβαση.

Η επέμβαση διαρκεί συνήθως δύο ώρες υπό ολική αναισθησία και η αποθεραπεία είναι πιο απαιτητική από την αυξητική στήθους επειδή οι ουλές είναι μεγαλύτερες. Τα νήματα αφαιρούνται δέκα (10) έως δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την εγχείρηση, ενώ απαραίτητη είναι και η συχνή αλλαγή των επιδέσμων. Αναγκαίο είναι για τις πρώτες εβδομάδες ένα αθλητικό σουτιέν, ενώ το τελικό αποτέλεσμα είναι ορατό μετά από ένα χρόνο.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Η μεγάλη έκταση της περιοχής της επέμβασης μπορεί ανά περίπτωση να προκαλέσει αιμορραγία ή να επιφέρει μολύνσεις προκαλώντας δυσμορφίες στις ουλές και αργή επούλωση. Κατά την αποθεραπεία μπορεί να παρουσιαστούν αλλαγές στο δέρμα και στην περιοχή του ιστού του στήθους με πιθανή ελαφριά αλλαγή του σχήματος του μαστού.

Η μειωτική στήθους είναι επέμβαση που επηρεάζει στις περισσότερες περιπτώσεις όχι μόνο την ευαισθησία στην περιοχή του μαστού και της θηλής αλλά και την ίδια την δυνατότητα θηλασμού. Υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκε εξαφάνιση της θηλής, μετά την επανατοποθέτησή της, εξαιτίας της μη επαρκούς αιμάτωσής της.