Το BODY LIFT (Σύσφιξη σώματος) εξυπηρετεί την βελτίωση της σωματικής φιγούρας μέσω μιας διόρθωσης που επιχειρείται στην συνολική έκτασης του σώματος (εκτεταμένο Bodylift). Οι αιτίες μπορούν να αναζητηθούν στην υπερβολική μείωση του σωματικού βάρους (πχ. μετά από επέμβαση στομάχου), χαλάρωση του δέρματος μετά από εγκυμοσύνη ή μια εκ γενετής διαταραχή στην κατανομή του σωματικού λίπους (Λιποίδημα).

bodylift

Οι επεμβάσεις σύσφιξης χρειάζονται ένα αυτοτελές πλαίσιο αντιμετώπισης, ενώ, ακόμα και εάν δεν είναι ξεκάθαρο από την πρώτη ματιά, το Bodylift δεν αποτελεί έναν απλό συνδυασμό από διάφορες επεμβάσεις αλλά για την εναρμόνιση του σώματος σε μια μοναδική εγχείρηση.

ΑΝΩ BODYLIFT

Το άνω Bodylift αφορά στην εκτεταμένη σύσφιξη του στήθους και της πλάτης του ασθενούς και πολύ συχνά μπορεί να περιλαμβάνει τους βραχίονες των χεριών.

ΚΑΤΩ BODYLIFT

Το κάτω Bodylift αφορά στην εκτεταμένη σύσφιξη της κοιλιάς, των ισχίων και των γλουτών ενώ πολύ συχνά μπορεί να περιλαμβάνει τους μηρούς.