Με την ενέσιμη λιπόλυση προκύπτει η δυνατότητα για μια ελάχιστα επεμβατική θεραπεία προς απομάκρυνση του ανεπιθύμητου σωματικού λίπους, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν πρόκειται, όμως, για θεραπεία που ενδείκνυται γενικά για τη καθολική μείωση του σωματικού βάρους. Αυτή η περίπτωση θα πρέπει να συζητηθεί διεξοδικά με τον γιατρό σας στα πλαίσια μιας συνοδευτικής συμβουλευτικής συνεδρίας για τη σωστή διατροφή.

konturvervesserung fett weg spritze

Η ενέσιμη λιπόλυση έχει ένα ποσοστό επιτυχίας πάνω από 80% και θεωρείται εύκολη θεραπεία στη διαχείριση της αφού πρακτικά μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές του σώματος. Είναι, επίσης, ανεκτή από τον οργανισμό και εφαρμόζεται με τοπική αναισθησία (μέσω κρέμας) της περιοχής εφαρμογής, ενώ ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο προϊόν για τη θεραπεία, αυτή χρειάζεται να επαναλαμβάνεται κατά διαστήματα, τρεις με τέσσερις φορές κάθε οχτώ εβδομάδες.

Πιθανές παρενέργειες που μπορούν να εμφανιστούν είναι τα ήπια οιδήματα, κοκκινίλες και φλόγωση στην περιοχή της θεραπείας που παρουσιάζονται μέσα σε 48 ώρες από την επέμβαση. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει αμέσως μετά την θεραπεία στην κανονικότητά του.