Αυτές οι μέθοδοι, οι οποίες χρόνια τώρα ανήκουν στην θεραπευτική αρμοδιότητα των πλαστικών/ αισθητικών χειρουργών και των δερματολόγων γιατρών έχουν κοινό στόχο, με διαφορετικές κάθε φορά προσεγγίσεις, την διείσδυση στα μεσαία στρώματα του δέρματος. Κατόπιν επιχειρείται με την χρήση ουσιών (χημικών), που εφαρμόζονται είτε με κρέμες είτε με πολύ μικρές βελόνες, η αναγέννηση του δέρματος και του κολλαγόνου του ασθενή.

hautverjuengung

Το Needling και η Μεσοθεραπεία (Μηχανικές διαδικασίες) όπως και τα Peelings (χημική διαδικασία) έχουν, μετά από σωστή εφαρμογή, πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Εμείς, στην ημερήσια Κλινική μας είμαστε σε θέση να σας συμβουλέψουμε, μετά από ανάλυση του δέρματος σας, εάν είσαστε κατάλληλοι υποψήφιοι για κάποια από τις παραπάνω θεραπείες.