Σε μια μη επεμβατικήδιόρθωση μύτηςεξισορροπούνται ανομοιογένειες και ασυμμετρίες με τη χρήση υαλυρονικού οξέως. Μικρές και ενοχλητικές δυσμορφίες και ανομοιομορφίες, όπως, πιο στενή ή πιο πλατιά ρινική γέφυρα, κάποια καμπουρίτσα, το κρέμασμα της μύτης κ.α. μπορούν να διορθωθούν χωρίς χειρουργική επέμβαση. Αυτές οι διορθώσεις έχουν διάρκεια μόνο δεκαπέντε με είκοσι λεπτά και κατά κανόνα αρκεί μια επιφανειακή τοπική αναισθησία στο δέρμα με μια ειδική κρέμα. Το αποτέλεσμα είναι αμέσως εμφανές και διαρκεί, ανάλογα με την ποσότητα υαλουρονικού, από εννιά μέχρι περίπου δώδεκα μήνες.

nasenkorrektur ohne operation